Badania pozostałości pestycydów

Wykonujemy oznaczenie pozostałości pestycydów w produktach farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Badania wykonujemy w systemie GMP bądź badawczo.

Analizy pozostałości pestycydów prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych: LC-MS/MS, GC/MS, GC/MS/MS.