Badania mikro i makroelementów w żywności

Oferujemy akredytowane badania pierwiastków tj: Cr, Zn, Al, Mg, Mn, Cu, Ni, Se, Ca, P, Sn, Mo oraz J w suplementach diety oraz surowcach i przetworach zielarskich.

Analizę pierwiastków wykonujemy z wykorzystaniem techniki ICP-MS.