Certyfikat GMP

DO POBRANIA

Certyfikat GMP

Zezwolenie GIF na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego

DO POBRANIA

Zezwolenie GIF na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego
Nr 253/0595/19

Certyfikat Akredytacji PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

DO POBRANIA

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1838
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-0

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1838