Badania mykotoksyn

Oferujemy analizę aflatoksyn oraz ochratoksyny pod kątem spełnienia wytycznych określonych w Ph. Eur. 

Analizy mykotoksyn prowadzone są z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS.