Badania mikro i makroelementów

Oferujemy analizę pierwiastków w substancjach aktywnych, produktach leczniczych oraz w surowcach według wytycznej Q3D.

Analizę pierwiastków wykonujemy z wykorzystaniem techniki ICP-MS.