Badania metali ciężkich

Oferujemy oznaczenie metali w produktach farmaceutycznych zgodnie z Q3D. 

Analizę metali ciężkich wykonujemy z wykorzystaniem techniki ICP-MS