Badania alkaloidów

Oferujemy analizę alkaloidów pirolizydynowych zgodnie z wymaganiami Ph. Eur.

Analizę alkaloidów pirolizydynowych wykonujemy z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS.